วันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556

หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์


หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ขั้นตอนการทำงานที่สำคัญของคอมพิวเตอร์ 4 ขั้นตอน...

ขั้นตอนที่


การทำงาน


ตัวอย่างอุปกรณ์


1. การรับข้อมูลและคำสั่ง (Input)


คอมพิวเตอร์รับข้อมูลและคำสั่งผ่านอุปกรณ์นำเข้าข้อมูล


Mouse, Keyboard, Scanner, Microphone


2. การประมวลผลหรือคิดคำนวณ(Processing)


ข้อมูลที่คอมพิวเตอร์รับเข้ามา จะถูกประมวลผลโดยการทำงานของหน่วยประมวลผลกลาง (CPU : Central Processing Unit)  ตามคำสั่งของโปรแกรม หรือซอฟต์แวร์


CPU


3. การแสดงผลลัพธ์(Output)


คอมพิวเตอร์จะแสดงผลลัพธ์ของข้อมูลที่ป้อน  หรือแสดงผลจากการประมวลผล  ทางอุปกรณ์แสดงผล


Monitor, Printer, Speaker


4. การเก็บข้อมูล(Storage)


ผลลัพธ์จากการประมวลผลสามารถเก็บไว้ในหน่วยเก็บข้อมูล


hard disk, floppy disk, CD-ROM

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556

ประวัติส่วนตัวชื่อ นางสาว ภัทรมน ชิวสกุล  ชื่อเล่น ฝน
เกิดวันที 12 พฤษภาคม 2540 อายุ 15 ปี
บ้านเลขที่ 53/2 ม. 15 ต. สวนหลวง  อ. อัมพวา  จ.สมุทรสงคราม 75000
สีที่ชอบ สีเขียว
อีเมล : pall_085@hotmail.com
facebook : pall_085@hotmail.com
twitterpall_085@hotmail.com (NAMFONPTP)
instagram : NAMFONTT